Opakování (seminář 5. 10.)

16. října 2010 v 19:15 | studenties (rybiczka86) |  EIA1 (Z. Suda, J. Vejvodová)
      nés-t                      s,š -> alomorfy
 při-náš-et                    é, á, ů, o -> alomorfy
       nůš-e
pod-nos

....

pref - kořen- s.s - t-s
 po       les      n     á


tvarotvorná obměna jména -> pád
na, v, po, při..... - signalizuje místo

nominativ (1. pád)
- slovníkový (základní) tvar jména
- pád podmětu
- podmětu může být i sloveso (Parkovat je zakázáno.)

genetiv
odebrat vody


diktát:
vymítat saze z komína, vysmýčit z koutu prach, ty se ale nazíváš, rozčepýřený kohout, vyplývat, sykot, sípot nemocného, pýchavka, pytlák, syrovinka, syrovátka, slepíš tu obálku?, viděli jsme slepýše a zmije, na hladině se zavířilo, zpytovat svědomí, vyza, holubí hnízdo, mykací stroje, jeskynní medvěd, jelení skok, mistrný výkon, studovat soukromě francouzštinu, raný středověk, zapomněl, tamější zvyky, bytelný přístřešek, bicí hodiny, peněženka nabitá bankovkami, ostře nabitá puška


Plasy -> plaský -> plaští - dvě S nejsou NIKDY vedle sebe
dva kluci z Hradiště - hradišťský - hradišťští fotbalisté


maskulína
- zakončena na -k, -g, -h, -ch   vykazují v 6. pádě množného čísla koncovku -ích
o vlacích
o lécích
o měších (možná je povolena i možnost o mechách)
o hlozích

- v případě zdrobnělin stoleček, domeček je kodifikovaná koncovka -ách
-ích/-ách - domečcích, domečkách

- pomnožná propria
Jeseníky ->  o Jesenících / o Jeseníkách (obojí je možné)

- maskulína zakončena na -e mají v 5. pádě koncovku -ce!
pane soudce! nikoli soudče!!!
- maskulína zakončena na -ec mají v 5. pádě koncovku -če
blbec - blbče!
běžec - běžče!

- přijaté sufixy -ita, - ista- asta
husita                   v 1. pádě množného čísla je tvar zakončený na -é
fotbalista              husité, fotbalisté, fantasté
fantasta                ALE!!    fotbalisti - hovorový prostředek, který je na hranici spisovnosti


slovní druhy
kdy - vztažné příslovce času nebo příslovce tázací (vztažná příslovce, vztažná zájmena a spojky
         plní funkci spojovacího výrazu, ale slovně druhovou platnost si ponechávají!!)

a - spojka souřadící
     částice (A mě se tam nechce!)

kolem - příslovce (Honza prošel právě kolem.)
             podstatné jméno (Spadl s kolem do pangejtu.)
             předložka (Kolem somu si hrály děti.)

ať - částice ( dneska neprší!)
       spojka (Řekni mu,  přijde včas.)


honicí, hasicí - adjektiva účelová
honící, hasící - adjektiva dějová1. test:
  • problematika slovních druhů
  • gramatické kategorie jmen
  • maskulína
  • kategorie čísla
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama