8. přednáška

2. října 2010 v 0:48 | studenties (rybiczka86) |  USL (J. Novotný)
Literární dílo a žánry

literární druhy→ lyrika, epika, drama

- začátek v antice
Platon - Lexis: 1) monologická výpověď
2) mimetické nspodobování (mimésis) - napodobuje se něco
3) smíšený druh - na jedné straně vypravěč, na druhé straně monolog (někdo
řekl: ...)

Aristoteles- trojí hledisko
  1. o tematice - o tom co je napodobování (člověk, bohové)
  2. způsob - jak je napodobováno (gesta, monology, dialogy)
  3. formy - hodnotové hledisko
díla dělil na vyšší (básně pro nóbl vrstvu - např. epos) a nižší díla literatury
(komedie, parodie)


novodobá kultura:
renesance- Antonie Minturn → lyrika, epika, drama
klasicismus- dále rozpracovává teorie; Goethe


lyrika- subjekt hraje důležitou roli → autor - zobrazuje pochody svého nitra ke svému okolí (lyrický mluvčí)
zpřítomnělá vzpomínka → co bylo nebo bude

epika- objektivní druh určený široké veřejnosti
objekt je esteticky hodnocen dějově
! děj je velmi důležitý !
syžetová díla - jak je zpracováno

epika a lyrika → cílové literární druhy

drama- výchozí literární druh → východisko další činnosti (např. kulisy, jak je to natočeno, kde se to odehrává...)
- syntéza lyriky a epiky
- děj je zobrazován jako přímý prožitek
- z psychologického hledisko je drama přímý autentický prožitek

druhové míšení:
lyricko - epická díla (Máchův Máj, Milá sedmi loupežníků)

výběr autora:
1) látka - to co je zpracováno
2) jazyk tvoří druhově určité téma
3) kompozice - hraje významnou roli

výrazové formy→ próza (řeč nevázaná)
→ poezie (řeč vázaná)
věda - genologie - věda, která se zabývá literárními druhy a žánry


představy Eduarda Petrů:

LITERÁRNÍ DRUHY
Lyrika
Epika
Drama


→ velká
→ střední
→ drobná
→ publicistický žánr
(reportáže, novinové
sloupky, eseje...)
původně: → tragédie
→ komedie
novověk: nové žánrové
útvary → opera,
činohra
LITERÁRNÍ ŽÁNRY

román, epos...

LITERÁRNÍ VARIETY
(ŽÁNROVÉ VARIETY)

historický román

LITERÁRNÍ FORMY
(ŽÁNROVÉ FORMY)

kronika

  • Zvláštní útvar MELODRAMA

!!! lyrika, epika, drama x poezie, próza
         DRUHY                    VÝRAZOVÉ FORMYliterární žánry
- určují je kompozice → syžetové
→ nesyžetové
- epické žánry - sleduje se dějovost (syžetovost)
- velmi důležitý je: a) autorský vztah k látce→ hraje roli při výběru jazyka a kompozice. Důležité
je to, co je v centru pozornosti autora → objekt, subjekt
b) autorský estetický postoj k látce- A → D → Č
c) celkový závěrečný záměr

hibridní žánry(např.)
→ balada - epicko-lyrický žánr
→ epické drama
→ romaneto
→ vznika a rozvoj psychologického románu
→ opereta
→ činohra

- dochází také k průniku výrazových forem - Kosmova Kronika čechů → epika, psána latinskou
prózou a prokládaná latinskými verši

Autor v literární komunikaci

- komunikují se obsahy literárních děl

A→ D → Č

pozice autora
1) přenáší estetické informace
2) je součástí struktury textu (v lyrice nezaměňovat s lyrickým mluvčím!!! → autor promlouvá ústy
lyrického mluvčího)

- recipient může na toto sdělení zpětně reagovat → zpětná vazba → METAKOMUNIKACE
- hovoří se také o MIMOLITERÁRNÍCH VLIVECHna autora:
1) cenzura- bývá ideologicky determinována
- může mít pozitivní vliv
- recipient by ji měl určit sám (divák, posluchač, čtenář)
2 ) dogmata- církevní nebo např. politická dogmata
3) ideologie
4) tržní tlaky- sponsoring - ovlivňuje literaturu
5) prodejnost, průzkumy trhu(Román pro ženy, Hovno hoří..)
6) zvyk(úzus) - autor může být pod tlakem nebo zvykem doby
7) pravidla a normy(v určité době) - morální normy
8) životní fundament(zkušenosti) autora- náboženství, profese...

Umberto Eco- pokud chceme poznat dílo, musíme poznat napřed autora
- role příjemce - dešifruje, dekóduje určité podněty
- autokomunikace - píšu sobě

Ronald Barthés- hovoří také o interpretaci díla jako o dekódování
- říká, že dekódování může ustrnout v určitém společenském vědomí → pohyb ve
frázích a toposech
- nezbytná je soustavná aktualizacea bránit se dezinterpretacím - interpretační šum
(špatná interpretace)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama