7. přednáška

2. října 2010 v 0:18 | studenties (Vojta) |  USL (J. Novotný)
METONYMIE
- přenos na základě souvislostí
- v souvislostí s metonymií se často hovoří o použití tzv. lexikalizovaných metonymiích (číst Čapka, pít Plzeň, jíst Čínu) - je jasná souvislost, ale proces není pojmenován přímo

1. synekdocha
- část se nahradí celkem nebo se celek nahradí částí
* Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy
policejní důstojník hlásící se ve vykradeném bytě a autor toto popisuje "Tak jsme tady" řekly veverčí zuby - když to vytáhneme z kontextu, nevíme, o koho jde
* seběhl se celý barák → celek nahrazuje část
* J. V. Sládek: "proč se ti oko slzou zalesklo"? - jediným prvkem je nahrazen momentální stav celé postavy

2. hyperbola
- nadsázka
- kvantitativní přehánění v téže kvalitě
- posiluje se tím význam, někdy komično
např. že rodiče musí něco říct stokrát, aby se něco udělalo → přitom to říkají teprve potřetí apod.
všechny cesty vedou do Říma → zintenzivnění významu

3. [litotes]
- popření opačného pojmu, zeslabení sdělení
např. "nemohu se dnes nezmínit" (popření záporu) = "mohu se zmínit"
"ten člověk nebyl hloupý" = "byl chytrý"

4. eufemizmus
- výrazné zjemnění jinak drsného vyjádření
- často bývá eufemizována např. lidská smrt, např. "francouzský velvyslanec navždy odložil pero"

5. disfemizmus
- "bylo po něm" v Čapkově Dášeňce (v literatuře pro děti by se hodilo něco jiného)

6. perifráze (opisy)
- původně byly řazeny mezi řečnické figury
- konkrétní výraz je nahrazen abstraktním pojmem
- někdy se hovoří o ustálených frázích
např. Březina: "Ó, věčný"
- někdy se pracuje s typickými znaky (atributy)
- lumírovská poezie: "minul čas, kdy se sahalo po meči"

8. ironie
- vyslovení opaku myšlení
vítací řeči rodičů: "ty teda dneska hezky vypadáš..."
- česká literatura je plná významných ironiků (Havlíček, Dyk)
např. K. H. Borovský popisuje loučení Čechů od Němec, oba pláčou, Němec má slzy smutku, Čech slzy radosti
Shrnutí problematiky struktury literárního díla
- lit. dílo musíme vnímat jako soubor prvků
- každý z těch prvků má význam výhradně ve vztahu k těm ostatním
- při změně jednoho prvku dochází ke změně celku
- strukturalismus → směr reprezentovaný v Česku Janem Mukařovským (Kapitoly z české poetiky, Studie estetiky)
JM zdůrazňoval (Mukařovského teze):
1) vztahovost celku (říkal "celek znamená část, část znamená celek")
2) jednota smyslu
3) funkčnost jednotlivých složek
- tyto složky mohou být proměnlivé, proměnlivost spočívá v přizpůsobení se určitým situacím, souvisí s asociacemi, aktualizacemi
- mnohoznačnost literárního díla je předpokladem jeho životnosti
4) dílo prostředkovává
- um. dílo (z)prostředkovává něco mezi autorem a vnímatelem (apercepentem)
- dílo v žádném případě není odrazem duševního stavu autora ani čtenář, ale pouze zprostředkovává mezi nimi!
5) umělecké dílo je vnímáno z 2 úhlů pohledu:
a) artefakt (věcná stránka)
- materiální složka příslušná smyslovému vnímání
- založen na lidské činnosti (nevzniká v přírodě)
b) estetický objekt (významová složka)
- závislý na subjektivních prožitcích více vnímatelů → zde je důležitý konsenzus
- může podléhat určitým historickým procesům, může být ovlivňován sociálními pohledy (K. Toman: Měsíce)

Shrnutí Mukařovského
Mukařovský:
1. umělecké dílo má povahu umělecky znakovou
2. jako znak je jednotou artefaktu a estetického objektu
3. estetická hodnota - vzniká dynamickou syntézou mimoestetických hodnot (hodnoty, které nejsou vnímány z hlediska krásy)

Mukařovi žáci:
Miroslav Červenka
- zabýval se literární komunikací, jednotlivými významovými vrstvami literárního díla, zkoumal také tzv. osy díla
Milan Jankovič
- studium dodržování a porušování kódu: bezděčné (syntaktické chyby) × záměrné porušování kódu (figury)

estetický objekt je uměleckým znakem → zkoumá tematickou, textovou i imaginační rovinu
umělecké dílo je skloubením kvalit, které se kloubí tzv. sémantickým gestem(to, co utváří umělecké dílo; je zde důležitá funkce tvůrčího subjektu - autora; je závislé na hledání tvůrčích prostředků; do značné míry se týká tvorby lit. díla)

Literární druhy (lyrika, epika, drama) se větví do žánrů  
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama