3. přednáška

2. října 2010 v 0:05 | studenties (rybiczka86) |  USL (J. Novotný)
Struktura literárního díla

struktura literárního díla= celek, který je tvořený významovými složkami textu. Soubor vazeb mezi prvky, jejich součinnost a hierarchie.

literární dílo= znak→ základní komunikační jednotka, odráží realitu v komunikačním procesu,
umožňuje přenos informací
→ jednota formy a obsahu → směřuje k určitému cíli
forma- podoba nebo tvar. Způsob jakým je sdělována autorova výpověď
obsah- všechny významy vzniklé v komunikaci (také významy, které nedal autor

Jan Mukařovský- sémantické gesto= vše co utváří významotvorný princip textu
Jan Skácel- "Nad každou básní se vznáší tajemný obláček"


struktura textu: (nejdůležitější pojmy)
- autorský subjekt
- potencionální čtenář
- základní trichotomie → tématika
→ kompozice
→ jazyk

tématika

fabule→ něco o čem se vypravuje
→ časově řazené a příčinně podmíněné události v díle

syžet(sujet) → konstruován autorem
→ specifický umělecký útvar, konkretizace fabule

autorský postoj→ vyjadřuje autorův vztah ke skutečnosti
→ většinou je obsažen už v názvu díla

děj→ realizován v řadě událostí, které jsou spjaty časově a kauzálně (příčina → následek)
"Páč jsem běžel, rozbil jsem si koleno. Páč jsem si rozbil koleno, plakal jsem. Páč jsem
plakal, kolemjdoucí se zastavovali a foukali mi na koleno."

klasické dějové schéma:
expozice- uvedení do příběhu
kolize= zápletka
krize= vyvrcholení zápletky
periferie- obrat
katastrofa= ruzuzlení příběhu

- základní temátickou je složkou je motiv(motivus)
- motiv je nejmenší tématický celek
- výběr motivu charakterizuje autorův styl

téma= širší celek
- dělí se podle různých kritérií
např: Babička
celkové téma- život na vešnkově a jeho idealizace
hlavní téma- babička
vedlejší témata- odchod na vojnu, dožínky...
dílčí témata- bývají reprezentované postavami a prostředím → prostředí řeky a splavu nebo prostředí Bělidla, zvířecí postavy Sultán a Tyrl...)

Podkoní a žák- šablonovitý popis prostředí a postav. Hádka postav → vnitřní charakteristika postav


epizody- tématické části vložené do díla, jejímž vytržením se dílo nezmění. Může tvořit samostatnou povídku
vsuvky(vložky) → menší části vkládání do díla (písně, rozpočítadla...)
→ Veselá Magdaléna - hledá kumpána a při tom si zpívá
→ Štorch - Osada havranů - fiktivní pravěká řeč


topos(mn. č. Toposi, topoi) - ustálená myšlenková schémata /fráze), která jsou přejímána z díla do díla, obsahuje ustálené představy v určitém prostředí a jsou neustále aktualizována


problematika prostoru a času
prostor= odpovídá autorskému vidění prostoru
čas= čas je zobrazován libovolně podle autora
→ časová linie děje
čas fabule- čas ve kterém se děj odehrál
čas syžetu
pohyb v časoprostoru


titul(titulatura)
- dělí se podle určitých hledisek:
1) informační titul- titul podává vstupní informace (Román pro ženy → zřejmě to nebude pro
muže)
2) hodnotící titul- postoj autora, hodnota situace (Temno, Báječná léta pod psa)
3) autorský titul(umělé, novodobé) - Babička
umělé titulatury:
a) incipity→ Fuit [fujt] → název podle prvních slov v textu
b) podle nálezce- Voskova legenda
c) podle jazyka- první slovanská legenda (napsána staroslověnštinou)
d) podle rozsahu
e) podle hlavního tématu nebo postavy- život knížete Václava (1. slovanská legenda → jiný
název pro tuto legendu)
f) podle místa nálezu- Královedvorský rukopis, Zelenohorský rukopis, Drkolenský rukopis
(Mastičkář)
g) pseudotitulatura(pseudoautorství) - smyšlený autor nebo chybný autor - Kronika tak
zvaného Dalimila


další dělení:
jednoslovné tituly(Máj, Žert, Měsíce)
víceslovné tituly(Život Karlův, Kronika čechů, Smrt krásných srnců)
větné tituly(Jak jsem potkal ryby., Po nás ať přijde potopa.)

podtitul


principy v tématické výstavbě:
1) individualizace- princip na základě jehož postihujeme jedinečné (jedinec)
2) tipizace- zobecňování, vystižení podstatného. Hlavní hrdina nese obecné prvky určité
společenské třídy (panovník)
3) výběr- vybírání z něčeho
4) kombinace
5) tvůrčí výmysl= fikce
→ dialog Jana z Hrabštejna (rozhovor čtyř šlechticů, který je psán fiktivně do
Itálie → dopisy)
→ Urbanův Hastrman (aktualizace prostředí v časové linii, postava se přesune v
čase, z Hastrmana → ekologický aktivista; symbolika barvy)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Issis Issis | E-mail | 4. června 2011 v 16:59 | Reagovat

Ahojky, píši referát o Antigoně a potřebovala bych pomoci.. mohla bys mi poradit,co je: 1) přenášení významu, 2)uspořádání jazykových přostředků, 3)další výrazné znaky.. Děkuji moc..:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama