2. Lingvistika a její vývoj

9. října 2010 v 17:03 | studenties (rybiczka86) |  UDLB (J. Vaňková)
Lingvistika a její vývoj

Vývoj lingvistiky je v zásadě starý jako vývoj lidstva. Lze těžko předpokládat, zda existovaly teoretické úvahy o jazyce v době starověkých říší (Mezopotámie, Čína), které sice písmo znaly, ale nedochovala se žádná odborná pojednání o jazyce.

klasifikace jednotlivých období vývoje lingvistiky:

1) předvědecké období

- patří sem vývoj od starověkých říší, přes středověk a novověk až do počátku 19. století
- označení předvědecké je diskutabilní, protože zkoumání jazyků odpovídalo tehdejšímu stavu vědy
- existují důkazy o tom, že toto zkoumání bylo v souladu s dnešními vědeckými závěry, ale přesto je toto označení (předvědecké) přijímáno
- ve starověkých říších se otázkám jazyka věnovali v Indii, v Řecku a v Římě
- z Indie se dochovala vůbec nejstarší gramatika, Vjákarana
- zahrnuje 3939 gramatických a fonetických pravidel sanskrtu (sanskrt - jazyk starých indických památek)
- originální spis komentoval později Mahariši Pataňdžali v dalším spise, zvaném Mahábhášja
- na základě tohoto komentáře vzniklo celé odvětví védské literatury
- védány (doslova "údy véd"), zahrnují všechny lingvistické disciplíny umožňující studium véd ->
  šikšá - fonetika
  kalpa - astrologie
  vjákarana - mluvnice
  nirukta - etymologie
  čhanda - védská metrika
  džjótišá - astronomie
- dílo slouží i jako podklad pro novodobou lingvistiku
- v Indii ukončilo období védského sanskrtu a zahájilo období klasického sanskrtu

Pánini
- žil pravděbodobně ve 4. století před Kristem (ale podle jiných názorů to mohlo být i dříve; 5. nebo dokonce 6. století před Kristem)
- jeho hlavní spis Aštádhjájí (= Osmero pojednání) je založen na gramatickém rozboru slov ve slovnících Dhatupatha a Ganapatha
- systematický a dokonalý výklad sanskrtských slovních kořenů - morfematický a fonetický

- v Řecku se jazykovědě venovali filozofové Platon, Aristoteles a sofisté
- sofisté = skupina starořeckých filozofů působících v 5. a 4. století před Kristem. Jméno pochází z řeckého sofistai (= učitelé moudrosti) a charakterizuje jejich činnost. Sofisté obcházeli města a za poplatek učili rétorice.
- nejstarší řeckou gramatiku vytvořil Dionysios Thrácký, který rozeznával osm slovních druhů:
 • jméno, které rozlišuje pády a znamená osobu nebo věc
 • sloveso, které je bez pádu, rozlišuje čas, osobu  číslo, a znamená vykonávaný či podstupovaný proces nebo činnost
 • participium, které spojuje vlastnosti slovesa a jména
 • člen, který rozlišuje pád a stojí před jménem nebo za ním
 • zájmeno, které může nahradit jméno a označuje osobu
 • předložku, která stojí před ostatními slovy při skládání
 • příslovce, které má neměnný tvar a modifikuje sloveso
 • spojku, která váže větší celky a vyplňuje mezery mezi nimi
- tato klasifikace platila přes tisíc let a v jisstém smyslu platí v podstatě dodnes

- Římané navázali na Řeky, rozvíjeli jejich poznatky a aplikovali je na latinu
- řecké a římské poznatky shrnul Priscianus
- jeho dílo Institutiones grammaticae (= základy gramatiky; 18 knih o latinské gramatice) bylo sepsáno především podle studia starších gramatických knih
- šestnáct knih je věnováno tvarosloví (morfologii) a dvě větné skladbě (syntaxi)
- soubor sloužil po celý středověk jako vzor a základní příručka latinské gramatiky
- gramatika byla jedno ze sedmi svobodných umění (k tzv. svobodným uměním patřila gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a hudba)

- v období renesance končí zájem výhradné o latinu
- objevují se první gramatiky moderních jazyků
- v 17. století byla jazykověda ovlivněna Descartovým racionalismem (dílo Rozprava o metodě)
- v 18. století pak idejemi francouzských osvícenců
- 1631 vydal J. A. Komenský dílo Janua linguarum reserata (= Brána jazyků otevřená)


2) začátek vědeckého období

počátek 19. století
- vývoj srovnávací a historické gramatiky
- tento směr byl založen již na přísně vědeckých metodách
- podnětem bylo "objevení" sanskrtu
- lingvisté si jeho studiem uvědomili, že blízkost některých jevů mezi sanskrtem a moderními evropskými jazyky nemůže být náhodná
- probíhalo systematické srovnávání - výsledky jsou dodnes trvalou součástí moderní lingvistiky
- jde mimo jiné o:
 • teorii příbuznosti jazyků
 • vysvětlení jejich historického vývoje
 • jejich genetické klasifikace
 • popis indoevropských jazyků
 • vypracování fonetických metod
50. léta 19. století
August Schleicher
- německý jazykovědec, který je spolu s Franzem Boppem považován za průkopníka indoevropeistiky
- Schleicher se pokusil o jistou rekonstrukci indoevropského prajazyka

70. léta
- mladogramatikové
- ukončili období srovnávací a historické gramatiky
- vznikají nové směry a školy (moskevská škola...)

20. století
 - strukturalismus
- přednášky na ženevské univerzitě -> Ženevská škola
- Ferdinand de Saussure - představitel ženevské školy
- vedl přednášky na ženevské univerzitě
- cyklus přednášek byl vydán jeho žáky pod názvem Kurs obecné lingvistiky
- základní znaky:
 • jazyk je systém, jehož jednotky jsou vzájemně propojené, jsou na sobě závislé, ovlivňují se a takto je třeba je také zkoumat
 • jazyk je třeba zkoumat především synchronně ne jen diachronně
 • 2 složky - složka označující (signifiant) a složka označovaná (signifié)
 • je třeba označovat jazyk jako systém a jazyk jako realizaci systému -> langue a parole
20. - 30. léta
- Pražská lingvistická škola (1926 - 1939)
- vznik pražského lingvistického kroužku -> Vilém Mathesius
- např:
 • Roman Jakobson
 • Nikolaj Sergejevič Trubeckoj
 • Vladimír Skalička - typologie jazyků - Typ češtiny (srovnává češtinu s jinými jazyky)
30. - 50. léta
- Kadaňská škola
- Luis Hjelmsev - matematik, lingvista
- glosématika -> glosém

Noam Chomský [čomský] (60. - 70. léta 20. století)
- zabývá se syntaxí
- generativní lingvistika

2. polovina 20. století
- pomezní disciplíny
 • matematická lingvistika
 • psycholingvistika
 • neurolingvistika
 • sociolingvistika
60. léta 20. stoeltí - sémiotika (= věda o znakových systémech)
70. léta - pragmatika - obrat k parole
Textová lingvistika, teorie textu, nadvětná syntax
Kognitivní věda - pomezní věda o poznávací činnosti

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kája Kája | E-mail | Web | 13. března 2014 v 11:06 | Reagovat

Já jsem minule překládal do bakalářské práce kus z historie, musel jsem nakonec oslovit odborníky.

2 Dorothytaigh Dorothytaigh | E-mail | 18. července 2017 v 22:10 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170718

3 Dorothytaigh Dorothytaigh | E-mail | 19. července 2017 v 3:39 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170718

4 Arleneodory Arleneodory | E-mail | 22. července 2017 v 15:11 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck!

XRumer20170721

5 EssayErudite EssayErudite | E-mail | Web | 26. července 2017 v 13:28 | Reagovat

Essay writing Service - EssayErudite.com

We value excellent academic writing and strive to provide outstanding <a href=https://essayerudite.com>essay writing services</a> each and every time you place an order. We write essays, research papers, term papers, course works, reviews, theses and more, so our primary mission is to help you succeed academically.

Don't waste your time and order our <a href="https://essayerudite.com/" />essay writing service</a> today!

6 DannySlano DannySlano | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 17:02 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

7 MichaylneitteJaw MichaylneitteJaw | E-mail | Web | 5. září 2017 v 16:07 | Reagovat

Best prices.<a href=http://wmplati.com/itm/grand-theft-auto-v-gta-5-pc-onlajn-garantija/1847398>Buy GTA 5</a> - http://wmplati.com

8 Avito321Kl Avito321Kl | E-mail | 28. září 2017 v 20:38 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Приветствую вас, дорогие друзья!</b>

Готовы предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам нужны конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

авито кошелек спб
домашние деньги на авито
как восстановить аккаунт avito по номеру телефона
как можно потратить деньги с кошелька авито
как разблокировать в авито аккаунт

9 SlavaMuv SlavaMuv | 6. října 2017 v 13:25 | Reagovat

Oh God. I don't know what to do as I have a lot of of work to do next week month. Plus the university exams are nearing, it will be a hell. I am already being nervous maybe I should <a href=http://firmgains.com/drugs/ambien-overdose>read more</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

10 BethanyNah BethanyNah | E-mail | Web | 10. října 2017 v 8:18 | Reagovat

http://owhagroup.co.za/story.php?title=about-us-%E2%80%93-canada-drugs-24

11 JosephKes JosephKes | E-mail | Web | 13. března 2018 v 13:45 | Reagovat

Wow lots of helpful advice!

cialis uso contГ­nuo <a href="http://cialisfidel.com/">generic cialis</a> eli lilly patient assistance cialis <a href=http://cialisfidel.com/>buy cialis online</a>

12 Trevorpealf Trevorpealf | E-mail | Web | 15. března 2018 v 2:55 | Reagovat

My relatives all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting experience every day by reading such nice articles or reviews.
<a href=http://genericviagracubarx.com/#>Viagra</a>
canyon view lodge viagra commercial
<a href="http://genericviagracubarx.com/#">viagra pills for sale</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama