1. Lexikologie

2. října 2010 v 16:20 | studenties (rybiczka86) |  LLTSA (H. Chýlová)
Lexikologie

 • charakteristika oboru
 • předmět
 • jednotlivé disciplíny
 • vztah lexikologie a lexikografie
 • literatura
 • sémaziologie
 • onomaziologie
 • definice slova
lexikologie = lingvistická disciplína, zkoumající lexikální subsystém jazyka a jeho vztahy k ostatním jazykovým subsystémům
- zabývá se významem pojmenovávacích funkcí i formou lexikálních jednotek ve vztahu k jejich užívání
- dále studuje vývojové procesy v lexikální zásobě, vztahy strukturující lexikon a vztahy mezi lexémy
- lexikologie si dělí také na lexikologii synchronní a diachroní
- synchronní lexikologie zkoumá současný jazykový stav
- diachronní lexikologie zkoumá vývojové aspekty (vývoj v průběhu historie jazyka)
- základními úseky jsou synchronní lexikologie, lexikální sémaziologie a lexikální onomaziologie
- jde o dvě možnosti přístupu pojmenování
- sémaziologie - postupuje od formy obsahu k významu. Jaký význam má dané slovo? (Co to je stůl? - druh nábytku)
- onomaziologie - postupuje od významu k formě. Studuje lexikální jednotky z hlediska jejich vzniku a fungování v pojmenovacím procesu
- součástí onomaziologie je jedna z lexikálních disciplín - tvoření nových slov v jazyce -> slovotvorba


jednotlivé lexikologické disciplíny

základní:
 • sémantika (významosloví) - nauka o významu
 • frazeologie (nauka o frazeologických jednotkách -> frazémy, idiomy) František Čermák
 • etymologie (nauka o původu slov a vývoje jejich významu) Etymologické slovníky;
  Večerka Radoslav - Úvod do etymologie, Praha, nakladatelství Lidové noviny 2009 (?)
 • slovotvorba
  Miloš Dokulil, Vladimír Šmilauer
 • onomastika - (nauka o vlastních jménech) Šmilauer, Šrámek, Profous
 • (lexikografie) - nauka o slovnících
lexikografie
- teorie a praxe tvorby slovníků
- bývá označována jako aplikovaná lexikologie
- zahrnuje:
 • teorii lexikografie
 • tvorbu slovníků (činnost lexikografů)
 • druhy a typy slovníků

slovo = komplexní jednotka jazyka
- vymezení slova je chápáno proměnlivě
- každá disciplína nahlíží na slovo jiným pohledem:
 • fonetika a fonologie - hlavní přízvuk
 • syntax - spojitost slova s jinými, přemístitelnost ve větě
František Čermák: "Slovo je jediným konkrétním a textovým (parolovým) tvarem lexému, popřípadě samotným lexémem, jde-li o lexém jednoslovný a formálně neměný."

Vladimír Šmilauer: "Nejjednodušší hláskový útvar, který má sám sebou ustálený význam."
ves - má význam
vse - nemá význam
sev - nemá význam

I. Němec : "Slovo je jednotka významová, daná jistým lexikálním významem nebo souborem takových významů navzájem souvisejících a zároveň jednotka formální, daná jistým tvarem nebo souborem tvarů, lišících se pouze elementy gramatickými, která  se začleňuje oběma svými stránkami do vztahu s jinými jednotkami jazyka a zároveň se uplatňuje jako prostředek dorozumívání."
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Valeryvox Valeryvox | E-mail | Web | 20. května 2017 v 1:33 | Reagovat

cialis pills price

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">buy cialis</a>

    comparacion cialis precios

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama