7. Kategorie slovesné

19. září 2010 v 20:11 | studenties (rybiczka86) |  UDLB (Z. Holub)
7. přednáška

Kategorie slovesné

Čas (tempus) je kategorie slovesa, která vyjadřuje vztah k okamžiku promluvy.
Děj probíhající současně s okamžikem promluvy je chápán jako přítomný, děj probíhající před okamžikem promluvy je chápán jako minulý a děj, který následuje po okamžiku promluvy je budoucí.

Dnešní čeština rozlišuje tři - tzv. časy objektivní: prézens, préteritum, futurum.
Prézens - současně s okamžikem promluvy,
Préteritum - označuje děj který předcházel před okamžikem promluvy,
Futurum - označuje děj, který následuje po okamžiku promluvy.
Dnešní čeština má už jen jeden minulý čas, nebereme-li v úvahu tzv. anterpéteritum, plusquamperfektum
Ve starých slovanských jazycích, a také např. ve stsl. a ve staré čeština existovaly jednoduché minulé časy - aorist a imperfektum.

Čas poměrné, relativní - současnost, předčasnost následnost se vyjadřuje pomocí vidu a pomocí přechodníků (transgresivů).

Pískaje si, procházel se po městě.
Dokončiv obtížný úkol, vrátil se ke čtení knihy.
Kategorie času souvisí úzce s kategorií vidu.Rod slovesný (genus): diateze
slovesný rod vyjadřuje vztah mezi činitelem (agens, kauzátor) děje a podmětem věty.
Matka probudila syna. Syn byl probuzen matkou.
Trpný rod se vyjadřuje opisným pasivem:
byl probuzen- skládá se z příčestí trpného a pomocného slovesa být ve tvaru indikativu prézenta aktiva.
Dále se trpný rod vyjadřuje pomocí tzv. zvratného pasiva Záhony se ryjí na podzim.Vid (aspekt):
označuje ohraničenost děje, neohraničenost děje. Sloveso tak existuje ve dvou až třech podobách, které mají týž význam.
Dokonavá - perfektiva vyjadřují, že děj byl ukončen, je ohraničen. napsat
Napsal jsem dopis Napíšu dopis. - vztah ke kategorii času.
Nedokonavá (imperfektiva) - děj není ohraničený - psal jsem dopis, píšu dopis, budu psát dopis.
Vid není čistě gramatická kategorie. Nevede ostrá hranice mezi prostředky gramatickými a slovotvornými.

Psát - napsat (vidový prefix), ale ostatní prefixy mění význam - dopsat, přepsat, vypsat.
Existují slovesa obouvidová - ta jsou podle kontextu buď dokonavá, nebo nedokonavá. Jsou to zejména přejatá slovesa: organizovat, diskutovat, izolovat aj.

Systém slovesných tvarů
Tvary aktivní - tvary pasivní


Slovesné tvary jednoduché: indikativ prézenta aktiva, imperativ

Slovesné tvary složené - aktivní
Indikativ préterita aktiva
Indikativ futura aktiva

Kondicionál prézenta aktiva
Kondicionál préterita aktiva

Slovesné tvary složené - pasivní
Indikativ prézenta pasiva
Indikativ préterita pasiva
Indikativ futura pasiva


Kondicionál prézenta pasiva
Kondicionál préterita pasiva

Imperativ pasiva


Kmen prézentní: část slovesa ve 3. osobě sg., odtrhneme-li osobní koncovku:
Nes-e, ber-e, tiskn-e.
Podle prézentního kmene dělíme slovesa do 5 tříd.

Kmen minulý: část tvaru příčestí minulého po odtržení -l,-la,-lo
Nes-l, děla-l, minu-l
Kmen infinitivní: část tvaru infinitivu po odtržení -t, případně u starších tvrů -i, péc-i.

Kmen minulý a infinitivní má hodně společných tvarů. Podle těchto kmenů dělíme slovesa do 6 tříd.

Určité a neurčité tvary slovesné:

Infinitiv - slovníkový tvar, vyjadřuje kategorii rodu a vidu. Z gramatických významů slovesa vyjadřuje kategorii vidu a rodu - pronásledovat, být pronásledován,

Příčestí trpné
Příčestí minulé
Obě formy se tvoří od kmene minulého, neexistují samostatně, ale jako součást složených slovesných tvarů

Přechodníky - transgresív přítomný a minulý
Vyjadřují ze slovesných významů kategorii čísla, rod a vid a relativní čas, ze jmenných kategorií pak jmenný rod.
Syntakticky jsou ve větě doplňkem.


Neohebné slovní druhy

Příslovce - adverbia
Plnovýznamový slovní druh, vyjadřuje okolnosti děje či stavu, a to místní, časové, příčinné a způsobové.
Zvláštní skupinou adverbií jsou predikativa, stavová příslovce.
Příslovečné spřežky: nahoru, zdola, zjara aj.
Příslovce můžeme stupňovat.

Předložky - prepozice
Významově nesamostatný slovní druh
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama