4. Terminologie z roviny morfologické

19. září 2010 v 18:08 | studenties (rybiczka86) |  UDLB (Z. Holub)
4. přednáška

Terminologie z roviny morfologické


Je to jazykovědná disciplína (vedle syntaxe hlavní součást gramatiky) studující morfémy.

Morfologie
1) pojednává o slovních druzích z hlediska jejich forem a významů těchto forem. Někdy se hovoří o kategoriích vyššího řádu.

2) zabývá se gramatickými významy jednotlivých tvarů slov, tzv. gramatickými kategoriemi ohebných slovních druhů. Kategorie nižšího řádu.
Gramatické kategorie vyjadřují abstraktní vztahy. Jsou částečně motivovány mimojazykovými skutečnostmi, někdy ji odrážejí , ale nejsou s ní totožné. Některé ji odrážejí více (číslo u jmen), některé jsou jen klasifikační - např. jmenný rod.

Jmenné kategorie: pád, číslo, rod
Slovesné kategorie: osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid

Rozlišuje se:
Funkční morfologie - zabývá se funkcí slovních druhů a tvarů slov,
Formální morfologie - popisuje formální paradigmata, zachycuje všechny tvary vzniklé flexí (ohýbáním). Jazyky flektivní.

Druhy slov a jejich klasifikace - klasifikační kritéria:
Substantiva, adjektiva, pronomina, numeralia, verba, adverbia, prepozice, konjunkce, partikule, interjekce.

Pojetí slovních druhů:

  1. obsahově-sémantické, slovní druhy jsou chápány jako jazykové ztvárnění myšlenkových, logických operací, jejichž prostřednictvím člověk "odráží" objektivní realitu.
  2. syntaktickofunkční kritérium
  3. tvaroslovná kritéria - ohebné, neohebné

Substantiva, adjektiva, pronomina, numeralia, verba, adverbia, prepozice, konjunkce, partikule, interjekce.

Z tohoto pohledu se slovní druhy dělí na
a) základní: substantiva, adjektiva, verba, adverbia
b) nezákladní:
1) nástavbové (zájmena, číslovky, citoslovce) - svými funkčními vlastnostmi napodobují soustavu základních slovních druhů.

2) nesamostatné (předložky, spojky, částice).
S tím souvisí členění na tzv. autosémantické a synsémantické slovní druhy.
Mezi synsémantické patří jenom tzv. nesamostatné.


Morfém je základní jazyková jednotka (jazykový znak) nesoucí význam.
Morfém je nejmenší vydělitelná část slova, která je nositelem věcného nebo gramatického významu.
Gramatické morfémy lze považovat za prvky abstraktní roviny, jejichž konkrétní realizací jsou morfy.
Existují různé typy morfémů:
Každé ohebné slovo lze rozdělit na minimální jednotky nesoucí význam. Jedná se o tzv. morfematickou analýzu, rozbor stavby slova.
Morfematickou analýzu provádíme od konce slova!
Jde o jinou analýzu než slovotvornou.
Rozlišujeme různé typy morfémů:
Tvarotvorný morfém:
žena, ženě, žen - nulový tvarotvorný morfém
město, o městech, měst
psa-l-a, nese-n-a
Slovotvorný morfém: tvoří se jím nové slovo: rybář - proces slovotvorby, základové slovo, slovotvorný formant
Stolní - základové slovo stůl
Kmenotvorný morfém: morfém, který je součástí tvarotvorného základu slova.
Uč-i-t
Kmen slova je tvořen: tvarotvorný základ + kmenotvorná přípona
Kupova- t,
Kořenný morfém: nejmenší část nesoucí lexikální význam, např.: itelka
Uč-i-tel-k-a

Kategorie jmenné

Kategorie pádu
Základní kategorie jmen vyjadřující vztahy mezi slovy ve větě. Vyjadřuje funkce substantiva ve větě.
Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah podstatných jmen ke slovesu či jiným větným členům.
Čeština rozlišuje 7 pádů. V jiných jazycích některé z nich chybí nebo se naopak vyskytuje řada pádů, které nezná čeština.
Pády předložkové, bezpředložkové
Přímý pád
x předložkový (nepřímý) pád...

Pády syntaktické - realizují vazbu slovesa, substantiva nebo adjektiva (psal dopis, roh stolu, schopný zrady)
Nesyntaktické (sémantické) - vyjadřují různé okolnosti dějů a stavů (šel do lesa, přišel po ránu).
Nominativ (z lat. nominativus [casus] od nominare= nazývat) je mluvnický pád vyjadřující základní, slovníkový tvar skloňovaného jména.
V mnoha jazycích včetně češtiny se nominativ označuje jako 1. pád.
V češtině se nominativem (1. pádem) vyjadřuje podmět(muži jdou)
a také větný člen, který se s podmětem shoduje, tj.:
jmenný přísudek (otec je horník),
doplněk (chodí bos),
Kromě toho se nominativ používá tam, kde vyjadřuje název něčeho přívlastkem, který se v ostatních pádech s určovaných jménem v pádě neshoduje (v kraji Vysočina, o knize Babička, v deníku Právo). Takto užitému 1. pádu říkáme nominativ jmenovací.
Genitiv - pád přívlastku neshodného (atributu nekongruentního), tzv. adnominálního genitivu, dále jako předmět u sloves s významem dotyku a odluky
Dativ - pád předmětu (přímý - první objekt, nepřímý - druhý objekt)
Akuzativ - především pádem předmětu, je to pád syntaktický
Vokativ - vyděluje se z kategorie pádů, je to pád zcela nesyntaktický,
Lokál - převážně pádem adverbiálním, v češtině je to vždy pád předložkový.
Instrumentál - převážně pádem příslovečným, viz tzv. nástrojový instrumentál
V indoevropských jazycích původně také: ablativ - původně pád 8. (odlukový); v latině později 6. pád, ale v češtině a v dalších slovanských jazycích vyjádřeno 2. p: Odešel od ní.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 online online | E-mail | Web | 6. září 2016 v 9:06 | Reagovat

Hello!

2 Cialisvox Cialisvox | E-mail | Web | 21. dubna 2017 v 17:19 | Reagovat

look there cheap cialis uk

      <a href=http://cialisgenericnrx.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cialisgenericnrx.com/">online cialis</a>

    look there cheap cialis uk

3 Cialisvox Cialisvox | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 0:14 | Reagovat

look here natural cialis pills

      <a href=http://cialisforsalenrx.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisforsalenrx.com/">online cialis</a>

    cialis where can i buy it

4 Viagvox Viagvox | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 1:34 | Reagovat

follow link viagra brand name

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra coupon</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra generic</a>

    visit our site viagra gel

5 Viagvox Viagvox | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 2:51 | Reagovat

viagra internetapotheke

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra generic</a>

    china viagra kaufen

6 Couponvox Couponvox | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 9:44 | Reagovat

50 mg viagra generic online

      <a href=http://viagracouponnzpx.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://viagracouponnzpx.com/">viagra coupon</a>

    order viagra from boots

7 Alexeyvox Alexeyvox | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 1:07 | Reagovat

cialis soft 20m

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cilais price</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">buy cialis</a>

    preise cialis 2

8 Alexeyvox Alexeyvox | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 23:46 | Reagovat

where to order cheap cialis

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">cialis online</a>

    cialis 20 mg 8 film tablet

9 Onlinepvox Onlinepvox | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 2:35 | Reagovat

generic form cialis

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">cialis cheap</a>

    can i take cialis without ed

10 Onlinepvox Onlinepvox | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 20:14 | Reagovat

generic cialis in bangkok

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">buy cialis online</a>

    vente de cialis sur le ne

11 Onlinepvox Onlinepvox | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 22:05 | Reagovat

cialis wholesale england

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">buy cialis</a>

    buy cialis generic super

12 acheter acheter | E-mail | Web | 1. května 2017 v 4:04 | Reagovat

Hello!

13 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 1. května 2017 v 7:08 | Reagovat

pflanzliche viagra

      http://viagrasaleznp.com/ - generic viagra

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">buy viagra</a>

    womens viagra to buy

14 Viagvox Viagvox | E-mail | Web | 2. května 2017 v 3:22 | Reagovat

skip to cost viagra

      <a href=http://genericviagrazxx.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://genericviagrazxx.com/">viagra pills</a>

    viagra venta espana

15 Nofaxvox Nofaxvox | E-mail | Web | 4. května 2017 v 13:58 | Reagovat

personal loan without salary slip

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>no fax payday loan</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">payday loans online</a>

    cash advance places in lompoc

16 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 5. května 2017 v 16:00 | Reagovat

texaslending

      http://advancequickfxz.com/ - online payday advance

    <a href="http://advancequickfxz.com/">payday loan application</a>

    rare paper money

17 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 5. května 2017 v 16:07 | Reagovat

payday loans in artesia ca

      <a href=http://advancequickfxz.com/>online payday loan service</a>

    <a href="http://advancequickfxz.com/">advance payday service</a>

    cash advance in Arlington Texas

18 Blackvox Blackvox | E-mail | Web | 13. května 2017 v 2:19 | Reagovat

bad credit installment loans direct lenders only

      http://paydaybestloan.com/ - loans direct

    <a href="http://paydaybestloan.com/">personal loans</a>

    nation lending

19 Davidvox Davidvox | E-mail | Web | 14. května 2017 v 2:43 | Reagovat

viagra dosage and uses

      <a href=http://viagrabuytoday.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagrabuytoday.com/">buy viagra</a>

    cipla viagra en linea

20 Valeryvox Valeryvox | E-mail | Web | 20. května 2017 v 5:15 | Reagovat

very good site cialis 10mg

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">cialis generic</a>

    cialis 10 mg wirkungsdauer

21 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 24. května 2017 v 1:23 | Reagovat

pfizer viagra instructions

      http://buyviagracvz.com/ -  generic viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> buy viagra</a>

    ma quanto costa il viagra

22 Demidvox Demidvox | E-mail | Web | 27. května 2017 v 19:43 | Reagovat

cialis tadalafil tableta

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cialis generic</a>

    young guys taking cialis

23 cialis cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 5:30 | Reagovat

Hello!

24 Kirrvox Kirrvox | E-mail | Web | 31. května 2017 v 19:50 | Reagovat

teva canada generic viagra

      http://viagraxzonline.com/ - cheap viagra

    <a href="http://viagraxzonline.com/">cheap viagra online</a>

    viagra theme

25 Sergeyvox Sergeyvox | E-mail | Web | 1. června 2017 v 18:00 | Reagovat

levitra 20mg viagra 100mg

      http://buyviagraonlineaz.com/ - viagra cheap

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">viagra cheap</a>

    buy viagra locally.

26 Alexeyvox Alexeyvox | E-mail | Web | 2. června 2017 v 23:25 | Reagovat

what means sublingual cialis

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy generic cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cialis online</a>

    cialis generico illegale

27 Alexeyvox Alexeyvox | E-mail | Web | 3. června 2017 v 1:49 | Reagovat

cialis professional uk buy

      http://cialis10mgonlinez.com/ - buy cheap cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">generic cialis online</a>

    cialis work after ejaculate

28 Velkvox Velkvox | E-mail | Web | 4. června 2017 v 6:14 | Reagovat

cialis online sevilla

      http://buycialisaonline.com/ - canadian cialis

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis generic</a>

    cialis dosi

29 Velkvox Velkvox | E-mail | Web | 4. června 2017 v 21:23 | Reagovat

venta cialis en argentina

      http://buycialisaonline.com/ - online cialis

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis cheap</a>

    uso cialis generico

30 Irishvox Irishvox | E-mail | Web | 6. června 2017 v 18:50 | Reagovat

cheap cialis 20mg lilly

      http://buycialisko.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis 10mg</a>

    extrameds buy cialis

31 Corevox Corevox | E-mail | Web | 7. června 2017 v 17:23 | Reagovat

wow)) generic cialis india

      http://buyacialisonline.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis</a>

    cialis and dapoxetine uk

32 Corevox Corevox | E-mail | Web | 7. června 2017 v 18:56 | Reagovat

wow look it price of cialis

      http://buyacialisonline.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buyacialisonline.com/">generic cialis</a>

    buying cialis new zealand

33 Corevox Corevox | E-mail | Web | 7. června 2017 v 21:20 | Reagovat

cialis insurance coverage

      http://buyacialisonline.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://buyacialisonline.com/">generic cialis</a>

    cialis generic 10 mg cheap

34 Aranvox Aranvox | E-mail | Web | 7. června 2017 v 22:34 | Reagovat

payday loans decatur

      http://paydaysolobest.com/ - personal loans for bad credit

    <a href="http://paydaysolobest.com/">cash advance</a>

    legal forms loan

35 Corevox Corevox | E-mail | Web | 8. června 2017 v 15:28 | Reagovat

wholesale cialis sale

      http://buyacialisonline.com/ - buy cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cialis online</a>

    cialis en pharmacie belge

36 buy buy | E-mail | Web | 8. června 2017 v 17:15 | Reagovat

Hello!

37 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 0:05 | Reagovat

payday loan bowling green ky

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    mrcb personal loan

38 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 1:38 | Reagovat

dave ramsey and payday loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    payday loan talk offs

39 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 4:45 | Reagovat

senior lending

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    are there any genuine loan companies for bad credit

40 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 8:48 | Reagovat

we use it cialis generic drug

      http://buycialistonline.com/ - cialis 20mg

    <a href="http://buycialistonline.com/">generic cialis</a>

    follow link cialis india

41 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 15:37 | Reagovat

payday loans catch

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    payday loans no account needed

42 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 16:27 | Reagovat

cash advance decatur tx

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    payday loan pearl city hi

43 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 20:31 | Reagovat

cash advance in south carolina

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    monthly installment loan bad credit

44 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 21:01 | Reagovat

are there any genuine loan companies for bad credit

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    quick cash loans arnold mo

45 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 10. června 2017 v 22:25 | Reagovat

aaa cash advance cape girardeau

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    quick cash loans arnold mo

46 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 11. června 2017 v 2:57 | Reagovat

cash now loans personal

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    joint loans bad credit no upfront fees

47 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 11. června 2017 v 4:05 | Reagovat

should i buy generic cialis

      http://buycialistonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialistonline.com/">cialis online</a>

    cialis online florida

48 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 11. června 2017 v 15:50 | Reagovat

fast quick cash

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">faxless payday loan</a>

    monthly installment loan bad credit

49 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 11. června 2017 v 18:42 | Reagovat

same day loan company

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans online

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance loan</a>

    personal loans with installment payments

50 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 11. června 2017 v 22:23 | Reagovat

DET cash advance

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no faxing payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    personal loan default cases

51 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 12. června 2017 v 0:48 | Reagovat

cash advance in clover sc

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - no fax payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    dave ramsey and payday loans

52 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 12. června 2017 v 2:40 | Reagovat

qnb personal loan offers

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - online payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">online payday loans</a>

    cash advance uxbridge road

53 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 12. června 2017 v 5:50 | Reagovat

payday loans no account needed

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    what is meant by personal loan

54 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 12. června 2017 v 9:06 | Reagovat

money and more payday loan

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans</a>

    make extra money part time

55 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 12. června 2017 v 13:08 | Reagovat

payday loan aurora

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday advance</a>

    what do you need for cash loans

56 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 12. června 2017 v 14:53 | Reagovat

payday loans in retford

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    tax exemption on personal loan

57 Andrewvox Andrewvox | E-mail | Web | 12. června 2017 v 19:46 | Reagovat

payday loans cash today no fees

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loan</a>

    cash advance hyde park

58 viagra viagra | E-mail | Web | 16. června 2017 v 2:34 | Reagovat

Hello!

59 Liosvox Liosvox | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 3:26 | Reagovat

costo cialis 10 e 20 mg

      http://genericialisasonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cialis</a>

    cialis buy

60 Refolvox Refolvox | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 21:58 | Reagovat

2011 walmart price for viagra

      http://buycheapviagralk.com/ -  generic viagra

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> cheap viagra</a>

    viagra pasteque

61 Refolvox Refolvox | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 7:15 | Reagovat

viagra sklep

      http://buycheapviagralk.com/ -  cheap viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> viagra online</a>

    viagra kaufen schwarzmarkt

62 Yuliavox Yuliavox | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 21:53 | Reagovat

female cialis 20 mg

      http://canadiangcialisonline.com/ - buy canadian cialis

    <a href="http://canadiangcialisonline.com/">cheap cialis</a>

    cialis generica de cipla

63 Moledvox Moledvox | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 15:13 | Reagovat

effecftive use of cialis

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>tadalafil</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    female cialis discount

64 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 22. září 2017 v 21:32 | Reagovat

viagra mississippi

      <a href=http://buycxviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">viagra generic</a>

    acquisto viagra 100 mg

65 Olegvox Olegvox | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 19:11 | Reagovat

generic viagra canada cheap

      http://viagraonlinelka.com/ - purchase viagra

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">buy viagra</a>

    viagra online uk 2 tablets

66 Instant Online Loans Instant Online Loans | E-mail | Web | 12. října 2018 v 16:43 | Reagovat

credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">bad credit loans</a> bad credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>cash advance direct lenders only</a>

67 A Payday Loan A Payday Loan | E-mail | Web | 16. října 2018 v 19:09 | Reagovat

credit direct loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">poor credit loans</a> poor credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama