1. přednáška

19. září 2010 v 20:56 | studenties (rybiczka86) |  USL (J. Novotný)
Někde v údivu se rodí filozofie :)

1) materiálně-praktický vztah ke světu
Hradní věž - člověk řeší jestli mu bude k užitku

2) vědecko-teoretický vztah
systém obrany hradu

3) estetický vztah ke světu
estetika - nauka o kráse a krásnu

umění = souhrn všech uměleckých děl a činností k jejímu vzniku, základem je určitý estetický prožitek

slovesnost - ústní (přednášeno ústně)
- písemná (literatura)

literatura = soubor psaných, písemných textů (slepecké písmo, audio nosiče..)
literární text - z latiny "littera textum"
lit-tera (písmeno)
textum (tkanivo)

Ackermann aus Böhmen (Oráč z Čech) - dialog mezi člověkem a smrtí
Tkadleček - člověk a neštěstí - dialog
- vědecky se řeší, která sbírka vznikla jako první a která z které vychází

Já jsem oráč z Čech
orám brázdy
a mým nástrojem je pluh
Já jsem tkadlec
mým člunkem je ptačí šat

jazyk literárního textu - materiál, kterým autor tvoří

funkce literatury= 1) informativní (poznávací) - získáváme nové informace
2) formativní - formují se postoje, názory čtenáře
3) estetická - pocit libosti nebo nelibosti
(existuje více funkcí, tyto tři jsou pouze základní)

členění literatury= literaturu jako celek můžeme dělit na několik částí:
1) regionální členění(pohled) - světová, anglická...
2) národnostní členění→ region určité země - ČR
→ autorská literatura (Milan Kundera)
→ jazyková literatura (např. češi píšící v Anglii..)
3) etnické členění- slovanské, germánské faktory...
4) členění na funkční faktory- náboženská literatura, literatura faktu, literatura pro děti...


periodizace→ rozdělení literatury do periody
→ členění je chronologické
→ členění např. žánrové nebo podle epoch

model periody:


geneze - vzestupná fáze, rodí se něco novéhp, genetická fáze zrodu
realizace - nejzásadnější a nejkvalitnější díla (např. Máj)
manýrizmus - objevují se burzové jevy ("tlachy, kecy o ničem")


literární věda→ zkoumá literaturu
→ 40. léta 19. století
→ Theodor Mundt prvně použil slovo "Literatur Wissenschaft" (z němčiny)

1) literární historie(dějiny litratury)
- zkoumá historický vývoj literatury (viz přímka)
- zkoumá se: → autoři
→ dobový generační kontext
→ literární směry
→ světové, evropské kontexty
monografické záležitosti (rozbor autora)

2) literární kritika
komunikační rovnice v literatuře:

USL


Kristiánova legenda - objevuje se Kristiánův názor (1. kritika)
14. století kronika psaná staročesky (Dalimilova kronika)
moderně zrýmované

"Našla se kronika nejedna,
o celku však žádná nejedná"
....

zrod novodobé kritiky - NO
novodobý kritik: František Xaver Šalda
- Josef Krasoslav Chmelenský - 30. - 40. léta 19. stol. - novodobý český kritik, kritika Máje
Dobner, Borovský, Jungmann
K:H: Borovský - Kapitola o kritice

úloha kritika→ vykládá dílo, ohodnocuje ho
→ hodnotí dílo (axiologie - teorie hodnot, filozofická disciplína)
→ vstupuje do rovnice dílo → čtenář
→ nutné znalosti z psychologie, historie a filozofie
→ porovnává (komparuje) díla

teorie literatury
- 1. polovina 20. století
- skoumá všeobecné a specifické znaky děl
-sémiotika- nauka o znacích (vztah mezi označením a označivaným)
- sémantika- nauka o významu slov
- literární druhy (epika, lyrika. Drama)
- verzologie - teorie verše
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama